Program:
MODUŁ I: Osteosarkoma u psów i kotów - diagnostyka i metody terapii
Osteosarkoma u psów i aspekty komparatywne ludzie - zwierzęta
 • Metody diagnostyczne i interpretacja wyników świadczących o chorobie u psów
 • Najnowsze metody leczenia osteosarkomy u psów w tym radioterapia i immunoterapia – stosowane dawki i rokowania
 • Objawy mięsaka kości u kotów – objawy, metody diagnostyczne rokowani i najnowsze metody terapii.
Aleksandra Marcinowska
Aleksandra Marcinowska lek. wet.
MODUŁ II: Złamania kości u młodych zwierząt – przegląd przypadków i metod leczenia
 • Czym charakteryzują się złamania u młodych psów i kotów?
 • Jak prawidłowo diagnozować i oceniać złamania kości u młodych zwierząt – najczęstsze błędy diagnostyczne
 • Jak skutecznie leczyć złamania młodych zwierząt – metody stabilizacji złamań oraz najczęstsze błędy i powikłania – analiza przypadków
Jerzy Kirstein
Jerzy Kirstein lek. wet.
MODUŁ III: Fala uderzeniowa w leczeniu schorzeń narządu ruchu
 • Jak działa fala uderzeniowa – fakty i mity stosowania fali uderzeniowej w weterynarii
 • Jak kwalifikować pacjentów do leczenia falą uderzeniową – kiedy fala jest najskuteczniejsza i kiedy może wspomagać leczenie pooperacyjne
 • ABC fali uderzeniowej – jak odczytywać poszczególne parametry i jak je odpowiednio dobrać do poszczególnych terapii
 • Przykładowe protokoły w najczęstszych schorzeniach aparatu ruchu
Aneta Bocheńsk
Aneta Bocheńska dr n. wet.
MODUŁ IV: Nowoczesne trendy w leczeniu zwichnięcia rzepki - DFO i PGR
 • Częściowa proteza stawu kolanowego - protezoplastyka bloczka kości udowej - PGR (patellar groove replacement)
 • Ostektomia dalsza kości udowej (DFO- Distal Femoral Ostectomy
 • Ocena kątów mechanicznych i anatomicznych kości udowej
 • Kości to nie wszystko - plastyka tkanek miękkich przy zaawansowanych deformacjach kątowych
Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk lek. wet.
MODUŁ V: Zerwane więzadło krzyżowe – wykorzystanie diagnostyki USG i dobór metod terapii
 • Przyczyny i objawy zerwania więzadeł i uszkodzenia łąkotek.
 • Jak wykorzystać USG do diagnostyki zerwanego więzadła i uszkodzenia łąkotek oraz do wyboru metody leczenia.
 • Case study na podstawie przypadków własnych diagnostyki i leczenia zerwania więzadeł i uszkodzenia łąkotek.
Aneta Bocheńsk
Michał Stelmaszyk Lek. wet.
CERTYFIKOWANE WARSZTATY ONLINE LIVE |31.10.2020
Minimalnie inwazyjne techniki osteosyntezy złamań kości długich
Blok I | Część wykładowa
 • Etiologia złamań kości długich – jak powstają i jakie typy złamań występują u zwierząt w zależności m.in. od mechanizmu złamania, typu i objawów.
 • Diagnostyka pacjenta i kwalifikowanie pacjenta do zabiegu metodą małoinwazyjną – dokładana analiza różnych przypadków przeglądowych zdjęć RTG.
 • Przegląd instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu – typy płytek kostnych, wkrętów, narzędzia, prowadnice itp. – szczegółowa instrukcja jak dobrać odpowiednią płytkę oraz dopasować ją do typu złamania.
 • Opis metody leczenia - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, etapy zabiegu.
Krzysztof Zdeb Lek. wet.
Blok II | Część warsztatowa – analiza z postępowania operacyjnego
 • Autorska analiza postępowania operacyjnego leczenia złamań kości długich metodą małoinwazyjną – krok po kroku lek. wet. Krzysztof Zdeb przedstawi, na przykładzie autorskich operacji (zdjęć i filmów), przebieg zabiegu wraz ze wskazówkami, jak uniknąć najczęstszych pułapek i błędów.
 • Kompilacje przypadków własnych z praktyki doktora oraz przypadków z polskich klinik weterynaryjnych – szczegółowe omówienie i analiza specjalisty.
Krzysztof Zdeb Lek. wet.