Program:
MODUŁ I: Osteosarkoma u psów i kotów - diagnostyka i metody terapii
Osteosarkoma u psów i aspekty komparatywne ludzie - zwierzęta
 • Metody diagnostyczne i interpretacja wyników świadczących o chorobie u psów
 • Najnowsze metody leczenia osteosarkomy u psów w tym radioterapia i immunoterapia – stosowane dawki i rokowania
 • Objawy mięsaka kości u kotów – objawy, metody diagnostyczne rokowani i najnowsze metody terapii.
Aleksandra Marcinowska
Aleksandra Marcinowska lek. wet.
MODUŁ II: Złamania kości u młodych zwierząt – przegląd przypadków i metod leczenia
 • Czym charakteryzują się złamania u młodych psów i kotów?
 • Jak prawidłowo diagnozować i oceniać złamania kości u młodych zwierząt – najczęstsze błędy diagnostyczne
 • Jak skutecznie leczyć złamania młodych zwierząt – metody stabilizacji złamań oraz najczęstsze błędy i powikłania – analiza przypadków
Jerzy Kirstein
Jerzy Kirstein lek. wet.
MODUŁ III: Fala uderzeniowa w leczeniu schorzeń narządów ruchu
 • Jak działa fala uderzeniowa – fakty i mity stosowania fali uderzeniowej w weterynarii
 • Jak kwalifikować pacjentów do leczenia falą uderzeniową – kiedy fala jest najskuteczniejsza i kiedy może wspomagać leczenie pooperacyjne
 • ABC fali uderzeniowej – jak odczytywać poszczególne parametry i jak je odpowiednio dobrać do poszczególnych terapii
 • Przykładowe protokoły w najczęstszych schorzeniach aparatu ruchu
Aneta Bocheńsk
Aneta Bocheńska dr n. wet.
MODUŁ IV: Nowoczesne trendy w leczeniu zwichnięcia rzepki - DFO i PGR
 • Częściowa proteza stawu kolanowego - protezoplastyka bloczka kości udowej - PGR (patellar groove replacement)
 • Ostektomia dalsza kości udowej (DFO- Distal Femoral Ostectomy
 • Ocena kątów mechanicznych i anatomicznych kości udowej
 • Kości to nie wszystko - plastyka tkanek miękkich przy zaawansowanych deformacjach kątowych
Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk lek. wet.
MODUŁ V: Zerwane więzadło krzyżowe – wykorzystanie diagnostyki USG i dobór metod terapii
 • Przyczyny i objawy zerwania więzadeł i uszkodzenia łąkotek.
 • Jak wykorzystać USG do diagnostyki zerwanego więzadła i uszkodzenia łąkotek oraz do wyboru metody leczenia.
 • Case study na podstawie przypadków własnych diagnostyki i leczenia zerwania więzadeł i uszkodzenia łąkotek.
Aneta Bocheńsk
Michał Stelmaszyk Lek. wet.
Certyfikowane warsztaty
Znieczulenia i iniekcje w weterynarii.
Techniki wykonania znieczuleń zewnątrzoponowych/podpajęczynówkowych, nakłuć podpotylicznych, iniekcji dostawowych.
BLOK I
Część teoretyczna
 • Technika wykonania iniekcji „znieczuleń” zewnątrzoponowych / podpajęczynówkowych – kiedy można podać znieczulenie, jak dobrać odpowiednie dawki i wybrać miejsce podania
 • Jak uniknąć błędów podczas podawania znieczulenia, jak rozpoznać przedawkowanie i kiedy przerwać zabieg podawania znieczulenia
 • Nakłucie "Cisterna Magna" podpotyliczne – technika zastępująca wykonania mielografii – wytyczne, kiedy stosować nakłucie podpotyliczne, jak wybrać miejsce wykonania zabiegu; poznasz zasady przeprowadzenia nakłucia oraz dowiesz się, jak uniknąć pułapek i błędów
 • Zasady i techniki wykonania iniekcji do stawowych:
  • diagnoza – w jakich sytuacjach stosujemy iniekcje dostawowe u zwierząt
  • etapy i przebieg wykonania iniekcji krok po kroku w zależności od stawu
  • wytyczne, jak uniknąć komplikacji podczas stosowania iniekcji
Michał Stelmaszyk
Michał Stelmaszyk lek. wet.
BLOK II
Część warsztatowa

Część praktyczna, podczas której przećwiczysz pod okiem specjalisty:

 • Wykonanie iniekcji „znieczuleń" zewnątrzoponowych/podpajęczynówkowych
 • Nakłucie „Cisterna Magna" podpotyliczne
 • Techniki wykonania iniekcji do stawowych
Michał Stelmaszyk
Michał Stelmaszyk lek. wet.